Apstiprināti NKC 01.11.2010. izsludinātā 2010.gada eksperimentālu spēlfilmu projektu konkursa rezultāti.

Apstiprināti NKC 01.11.2010. izsludinātā 2010.gada eksperimentālu spēlfilmu projektu konkursa rezultāti.

Finansējums tiek piešķirts diviem projektiem:

FILMA
SIA „Mistrus Media”, rež. Ivo Briedis
– filmas pabeigšanai LVL 12 300,-
SĒŅOTĀJI
SIA „Studija Lokomotīve”, rež. Ivars Tontegode
– filmēšanas un montāžas pabeigšanai LVL 7 700,-
 
Konkursa mērķis bija daudzveidot Latvijas filmu mākslas jaunrades procesu, atbalstot eksperimentālas, mākslinieciski un/vai tehnoloģiski inovatīvas spēlfilmas, kas veicinātu gan jaunu režisoru un scenāristu radošo izaugsmi un attīstību, gan piedāvātu skatītājam saistošu un interesantu audiovizuālu notikumu.
 
Konkursā iesniegtos projektus vērtēja NKC spēlfilmu eksperti Jānis Putniņš (LKS pārstāvis), Uldis Cekulis (LKPA pārstāvis) un Uldis Dimiševskis (NKC pārstāvis).
 
NKC rīcībā spēlfilmu atbalstam šajā konkursā bija Ls 20 000 jeb tikai 12% no kopējā iesniegto projektu pieprasītā finansējuma Ls 159 937 apmērā. Uz projektu publisko prezentāciju, kas notika š.g. 10.decembrī Rīgas Kinomuzeja telpās tika virzīti visi 17 konkursam atbilstošie projekti.