Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs (NKC) 17. septembrī izsludina Filmēšanas tehnisko nepieciešamību apzināšanas konkursu ar mērķi veicināt Latvijas kino un filmu nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju, veicot Latvijas filmu uzņemšanas paviljona nepieciešamības novērtējumu, t.sk. analizējot iespējamos finansēšanas modeļus šāda projekta realizācijai un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas kino nozares attīstību – gan nacionālā kino ražošanu, gan iespējamo ārvalstu filmu piesaisti –, izstrādājot filmu uzņemšanas paviljona stratēģisko koncepciju un projektēšanas uzdevumu.

Konkursa finansējumu veido valsts budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem finansējums 20 000 EUR apmērā. Detalizētāka informācija par konkursu un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami NKC līdz šī gada 30. septembrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv