Šā gada 16. jūlijā spēkā stājās MK2010. gada 29. jūnija noteikumi Nr.586 Filmu producentu reģistrācijas kārtība.

Filmu producentu reģistrācijas mērķis ir nodrošināt informāciju par filmu nozari raksturojošiem rādītājiem, kā arī veicināt publiskā finansējuma piešķiršanas un izlietojuma kontroli un uzraudzību. Saskaņā ar Filmu likuma 8.panta trešo daļu publisko finansējumu Latvijas filmas veidošanai piešķir filmu producentu reģistrā reģistrētam filmu producentam (komersantam, biedrībai vai nodibinājumam). 

Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā filmu producentus reģistrē un izslēdz no filmu producentu reģistra, kā arī nosaka reģistra datu saturu. Noteikumi paredz, ka reģistrētajiem filmu producentiem reizi gadā būs pienākums sniegt Nacionālajam kino centram ziņas par filmu producenta neatkarīgi producētajām filmām un to izplatīšanas rādītājiem, piemēram, ziņas par apmeklētāju skaitu uz filmas seansiem Latvijā un ārvalstīs, kā arī ziņas par filmas dalību festivālos Latvijā un ārvalstīs.

Saskaņā ar noteikumu 22.punktu filmu producentu reģistrācijas apliecība, kas izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada20.novembra noteikumiem Nr.487 „Filmu izplatīšanas noteikumi” (zaudēja spēku šā gada 1.jūlijā), ir derīga līdz tajā norādītā termiņa beigām, kas nozīmē, ka tiem filmu producentiem, kuriem ir šobrīd derīgas apliecības, reģistrācija saskaņā ar jaunajiem noteikumiem būs jāveic tikai tad, kad šo apliecību termiņi būs beigušies.
Iesnieguma veidlapa
Filmas veidlapa
Filmas izplatīšanas rādītāju veidlapa
Apmaksas forma