Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina 2016. gada filmu ražošanas projektu konkursu ar mērķi atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu animācijas un dokumentālo filmu ražošanu vai ražošanas pabeigšanu 2016.-2017.gadā. Pilnmetrāžas filma ir filma, kuras ilgums ir ne mazāks par 65 minūtēm.

Konkursa finansējums ir Eur 2 054 922, no kura animācijas filmu projektiem tiek piešķirti Eur 501 531, dokumentālo filmu projektiem Eur 392 502 un spēlfilmu projektiem Eur 1 160 889. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā.

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī Latvijas simtgades filmu ražošanai. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojuma projekti, kuros Latvijas filmu producents ir mazākuma kopražotājs, izņemot projektus, kuri saņēmuši finansējumu NKC 2015.gada filmu projektu ražošanas konkursā.

Uz konkursa finansējumu nevar pretendēt arī projekta iesniedzējs, kas nav izpildījis NKC līgumu saistības, t.sk. gada laikā pēc filmas, kura saņēmusi publisko (arī VKKF) finansējumu, pabeigšanas nav nodevis to Latvijas Nacionālajam arhīvam saskaņā ar Filmu likuma 4.panta 1.daļu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 29.februārim plkst.12:00.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 28.01.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 19.numurā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10. 2010. noteikumu Nr.975 “Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem” 1.pielikumu viens no izslēdzošajiem projekta administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem ir šo noteikumu 17.punktā minētais nosacījums – projektu, kurš projektu konkursā nav guvis atbalstu, atkārtoti iesniegt projektu konkursā var ne vairāk kā divas reizes.

NKC norāda, ka, vērtējot konkursā iesniegtos projektus minētajā kritērijā, neņems vērā projektu iepriekšējos noraidījumus programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” konkursos, jo šai programmai bija konkrēts un ierobežots mērķis.