Izsludināti konkursi

Ar Nacionālā Kino centra vadītājas rīkojumu 12. oktobrī grozīts nolikums NKC konkursā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam, paplašinot iespējamo atbalsta saņēmēju loku – tagad uz finansējumu var pretendēt arī Eiropas un Latvijas filmu programmas, ko demonstrē “Europa Cinemas” tīklā iekļautajos kinoteātros.

Ar 12. oktobra grozījumiem nolikumam pievienots punkts Nr. 3.7., kas paredz, ka atbalstītas var tikt arī “Eiropas Komisijas dibinātā un ES programmas Radošā Eiropa MEDIA atbalstītā Eiropas kinoteātru tīkla Europa Cinemas kinoteātros izrādītās Eiropas un Latvijas filmu programmas, kuru mērķis ir auditorijas izglītošana un izpratnes padziļināšana par Eiropas kinokultūras vērtībām un kino valodu.” Šādiem projektiem atbalstāmās izmaksu pozīcijas ir filmu izrādīšanas tiesības un autortiesības, atlīdzība lektoriem, tulkiem un projektu vadītājam, iespieddarbi un sludinājumi dažādos medijos, pasta un transporta izdevumi.

Vēl pieejamo konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas “Filmu nozare” finansējums 45 483 EUR apmērā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2018. gada 30. novembra plkst.12:00, projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.