Grozījumi valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtībā

Ar 2020. gada 18. augustu stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 163 “Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā”, paredzot līdzfinansējuma apmēra palielināšanos, ja pieaug  nodokļu ieņēmumi, un konkursu administratīvā sloga samazināšanu, veidojot “rezerves sarakstu”.

Jaunie grozījumi paredz izmaiņas divos līdzšinējās kārtības punktos. Pirmkārt, vērtējot līdzfinansējuma konkursam iesniegtos projektus, ekspertu komisija veido t.s. “rezerves sarakstu” – tajā tiek iekļauti projekti, kas noraidīti tikai nepietiekama konkursam paredzētā līdzfinansējuma dēļ, nevis par neatbilstību kvalitātes kritērijiem. Šādi projekti tiek iekļauti rezerves sarakstā, sarindojot iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši projektu iegūtajam punktu skaitam, un turpmāk gadījumā, ja kāds no konkursā atbalstītajiem projektiem nevar apgūt piešķirto finansējumu, nav jārīko jauns konkurss ar visu atbilstošo administratīvo slogu; uz neizmantotajiem līdzekļiem (vai papildu finansējumu, ja tāds nozarei tiek piešķirts) var pretendēt projekti no rezerves saraksta.

Otrkārt, izmaiņas saistītas arī ar piešķiramā līdzfinansējuma apjomu, kas var palielināties, ja projekta īstenošanas rezultātā tiek prognozēts nodokļu ieņēmumu palielinājums valsts budžetā un projekta iesniedzējs projektā to ir pamatojis.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. marta noteikumos Nr. 163 “Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā” publicēti izdevumā Latvijas Vēstnesis 2020. gada 17. augustā un pilnībā izlasāmi ŠEIT.

Nacionālā Kino centra konkursu praksē grozījumi tiks iekļauti, izsludinot nākamo konkursu par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Papildjautājumiem:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305