Tiešsaistē
uzmaniibu

Kopš nedēļas nogales portāls filmas.lv īslaicīgi nav pieejams apmeklētājiem, jo LNB datu centra serveru platformā radušās problēmas, kas ietekmē vairāku portālu un sistēmu darbību.

Portāls filmas.lv ir viena no Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) izveidotajām un uzturētajām sistēmām, kas 2021. gada vasarā tika iekļautas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) datu centra virtuālo serveru platformā. LNB Datu centrā kopš 2. oktobra 19:00 konstatētas infrastruktūras problēmas disku masīvu programmatūrā, kas ietekmē lielāko daļu Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) uzturēto sistēmu darbību – apmeklētājiem nav pieejami arī portāli biblioteka.lv, kulturasdati.lv, diva.lv u. c., arī arhīvu iekšējā sistēma un vēl citas, kuras iepriekš atradās KISC tehnisko resursu infrastruktūrā, līdztekus nodrošinot arī funkcionālo pārraudzību.

Tā kā tehnisko kļūmi prognozētajā laikā Datu centrā neizdevās novērst, uzsākti tehniskās infrastruktūras atjaunošanas darbi. Sistēmas tiks atjaunotas no rezerves kopijām prioritārā secībā:

  1. infrastruktūras serveri,
  2. bibliotēku informācijas sistēma ALEPH (valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogs un bibliogrāfiskās datubāzes, kā arī vienotais informācijas meklētājs PRIMO),
  3. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas iekšējā sistēma,
  4. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas pakalpojumu portāls,
  5. Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) portāls un iekšējā sistēma,
  6. Kulturasdati.lv portāls un kultūras kartes iekšējā sistēma, ģerboņu reģistrs 
  7. Latvijas filmu portāls Filmas.lv,
  8. Audiovizuālo ierakstu portāls Diva.lv

Pilnībā visu sistēmu un publisko portālu atjaunošanas laiks varētu aizņemt 2-3 darba dienas.

Lūgums sekot informācijai KISC mājaslapā ŠEIT, kur ziņa tiks papildināta, līdzko tiks saņemta jauna informācija.

 

Lūdzam atvainot par neērtībām un ceram uz drīzu atrisinājumu!