NKC 10.07.2009 izsludina sekojošos filmu projektu konkursus:

2009.gada dokumentālo filmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 78 822 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt dokumentālo filmu projektu attīstīšanu un ražošanu.

2009.gada animācijas filmu projektu konkurss ar kopējo pieejamo finansējumu 100 320 LVL. Konkursa mērķis ir atbalstīt animācijas filmu projektu attīstīšanu un ražošanu.
 
Konkursi izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”
 
Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 10.augustam plkst.16.00.
 
Ar konkursa nolikumiem un to pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 10.07.2009 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 108.numurā.
 

Nolikums_dok.filmas

Nolikums_anim.filmas

Finansēšanas plāns_forma

Finansēšanas plāns_aizpilde

Dok.filma_tāme

Animācija_tāme

Vertēšana_attīstīšana

Vērtēšana_ražošana_dok.filma

Vērtēšana_ražošana_spēlfilma/animācija

MK noteikumi Nr.429