Eiropas Komisija publicējusi jaunās Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa finansējuma ceļvedi un informāciju par pirmajiem projektu konkursiem. Jaunā programma paredz atbalsta piešķiršanu divās apakšprogrammās – Kultūra un MEDIA.

2014. gada konkursiem būs pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā.
Lai informētu par jauno programmu „Radošā Eiropa” Latvijas kultūras nozares organizācijas, tiek veidots Radošās Eiropas birojs, kurā darbosies divi līdzšinējie informācijas centri – Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkts un MEDIA Desk Latvia. Radošās Eiropas birojs nodrošinās informāciju par aktualitātēm saistībā ar programmu Radošā Eiropa, ievietojot informāciju mājas lapā, izsūtot ikmēneša ziņu lapas, organizējot informatīvus seminārus, ziņojot par jaunumiem sociālajos tīklos, kā arī sniedzot individuālas konsultācijas un palīdzot sagatavot projektu pieteikumus.

Programmas Radošā Eiropa apakšprogramma MEDIA paredz atbalstu ES filmu un audiovizuālās industrijas projektiem to attīstīšanas stadijā, kā arī pabeigto darbu izplatīšanā un popularizēšanā. 2014. gadā būs 3 jaunas iniciatīvas: atbalsts auditorijas attīstībai un filmu lietošanas prasmēm; atbalsts starptautiskiem kopražojumu fondiem un atbalsts video spēļu attīstīšanai.
 
Apakšprogrammā Media šobrīd ir izsludināti sekojoši pieteikšanās termiņi:

Atbalsts audiovizuālo projektu attīstīšanai

Pieteikšanās termiņi
Viens projekts
 

·    28/02/2014

·    06/06/2014

 
 

Projektu katalogs: 28/03/2014

 
 

Video spēles: 28/03/2014

Atbalsts starptautisku TV programmu ražošanai

Pieteikšanās termiņi
 

·    28/02/2014

·    13/06/2014

Atbalsts Eiropas filmu izplatīšanai kinoteātros citās valstīs

Pieteikšanās termiņi
 

·    28/02/2014

·    02/07/2014

Atbalsts starptautisku filmu festivālu organizēšanai

Pieteikšanās termiņi
 

·    28/02/2014 festivāliem, kas notiek laikā starp 01/05/14 un 31/10/14

·    04/07/2014 festivāliem, kas notiek laikā starp 01/11/14 un 30/04/15

Programmas „Radošā Eiropa” apakšprogramma „Kultūra”, paredz atbalstu transnacionāliem sadarbības projektiem, lai stiprinātu kultūras un radošo nozaru spēju sadarboties starptautiskā mērogā. Apakšprogrammā „Kultūra” būs iespēja iesniegt projektus 4 shēmās, kuru pirmie iesniegšanas termiņi ir paredzēti 2014. gada martā:
 

Eiropas sadarbības projekti

05/03/2014

Literatūras tulkošanas projekti

12/03/2014

Eiropas tīkli

19/03/2014

Eiropas platformas

19/03/2014

 
2014. gada janvārī Radošās Eiropas birojs organizēs programmas „Radošā Eiropa” atklāšanas pasākumu. Savukārt februārī notiks informatīvie semināri, kuros tiks prezentētas apakšprogrammas, vadlīnijas un informācija par atbilstības kritērijiem, budžeta veidlapu un citām ar konkursu saistītām tēmām. Plašāka informācija par pasākumiem sekos drīzumā!
 
Plašāk par programmas Radošā Eiropa konkursiem Eiropas Komisijas mājas lapā: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
Biežāk uzdotie jautājumi par programmu Radošā Eiropa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1009_lv.htm
 
ES kultūras kontaktpunkts Latvijā
E-pasts: kkp@kkplatvija.lv  
Mājas lapa: www.kkplatvija.lv
Twitter:

 www.twitter.com/kkplatvija

 
MEDIA Desk Latvia
E-pasts: mediadesk@nfc.gov.lv
Mājas lapa: www.mediadesklatvia.eu