Kino teorijas vakarskola

LKA Rīgas Kino muzejs īsteno jaunu projektu – Kino teorijas vakarskolu, kas notiek katru otro ceturtdienu, semināra veidā apspriežot kino teorijas tekstus un iepazīstot dažādus teorētiskos konceptus. 9. martā notiek jau trešā tikšanās, kuras tēma ir eksperimentālais etnogrāfiskais kino; dokumentālā kino teoriju bloka vadītāja ir kinozinātņu maģistre Laine Kristberga. Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Rīgas Kino muzejā.

Kino teorijas vakarskolas mērķis ir iepazīstināt interesentus ar dažādiem kino teorētiskiem konceptiem. Vakarskolas ideja ir uzlabot spēju kritiski analizēt kino, kā arī celt ar kino saistītu diskusiju kvalitāti. Projekts tā pirmajā sezonā sastāv no trim dažādiem blokiem – atšķirīgām tēmām, un katra no tām tiks apskatīta četrās tikšanās reizēs ceturtdienu vakaros, kas šobrīd norisinās ik pēc divām nedēļām Rīgas Kino muzejā. Tikšanās tiek veidota kā seminārs, kura laikā noris saruna starp vadītāju un apmeklētājiem par iepriekš izlasītu tekstu, apspriežot neskaidro, diskutējot par svarīgākajām idejām un skaidrojot konceptu nozīmīgumu.

Trešajā tikšanās reizē 9. martā plkst. 18:30 Kino muzeja telpās runāsim par eksperimentālo etnogrāfisko kino, tāpēc lasāmais teksts ir nodaļa no Katrīnas Raselas (Catherine Russell) grāmatas Experimental Ethnography. Arī šoreiz analizēsim apskatītos filmu fragmentus un rūpēsimies, lai būtu iespējama savstarpēja diskusija.

Lai tikšanās reize būtu veiksmīga un saturīga, svarīgi tekstu izlasīt pirms vakarskolas apmeklējuma. Teksts tiks izsūtīts tiem, kuri ir pierakstījušies interesentu sarakstā, kā arī tiem, kas pieteiksies, rakstot uz agnese.logina@kinomuzejs.lv

Dokumentālā kino teoriju bloka vadītāja ir Laine Kristberga, doktora grāda kandidāte Latvijas Mākslas akadēmijā. Ieguvusi maģistra grādu Londonas Universitātē kino specialitātē. Strādā par lektori vairākās Latvijas augstskolās, ir daudzu publikāciju autore gan latviešu, gan angļu valodā.

Dokumentālā kino teorijas bloks sastāv no četrām tikšanās reizēm ceturtdienu vakaros ik pēc divām nedēļām. Šajā blokā iekļautās tēmas:

9.02. Dokumentālais kino
23.02. Etnogrāfiskais kino
9.03. Eksperimentālais etnogrāfiskais kino
23.03. Latvijas dokumentālais un etnogrāfiskais kino

Projektu rīko LKA Rīgas Kino muzejs, norises vieta – Kino muzejs, Peitavas iela 10 (ieeja no Alksnāja ielas).
Projekta norisi atbalsta VKKF.
Ieeja bez maksas!

Plašāka informācija:
www.facebook.com/KinoMuzejs,
www.kinomuzejs.lv