NKC atvainojas par kļūdu šā gada 20.novembra paziņojumā par 2007.gada neizmantoto līdzekļu piešķīrumu animācijas filmu projektiem.Minētais paziņojums maldinoši informē par finansējuma sadali „2007.gada filmu nozares projektu 2.konkursa animācijas projektiem”. Paziņojuma mērķis bija publiskot informāciju par 2007.gada neizmantoto līdzekļu animācijas filmu projektiem LVL 60 000 apmērā efektīgu un lietderīgu izmantošanu līdz šā budžeta gada beigām, novirzot šo finansējumu citiem 2007.gada filmu projektu konkursa animācijas projektiem.
Saskaņā ar NKC direktores apsiprinātā 2007.gada filmu projektu konkursa Nolikuma 9.5.punktu, NKC animācijas ekspertu komisija 20.11.2007. atkārtoti izvērtēja 2007.gada animācijas filmu projektu konkursa pieteikumus un pieņēma lēmumu, kuriem projektiem piešķirt šos neizmantotos līdzekļus.
Minētos līdzekļus sastādīja Filmu studijai Rija 2007.gada filmu projektu konkursā piešķirtais finansējums animācijas filmas Zelta zirgs ražošanai, kuru studija saskaņā ar noslēgto NKC līgumu nevarēja šogad izmantot.
Šīs neapzinātās kļūdas skaidrojuma noslēgumā pievienojam koriģēto paziņojumu:
***
2007.gada 20.novembrī NKC direktore Ilze Gailīte-Holmberga ir apstiprinājusi 2007.gada neizmantoto līdzekļu LVL 60 000 apmērā piešķīrumu sekojošiem 2007.gada filmu projektu konkursa animācijas filmu projektiem:

no KM apakšprogrammas “Filmu nozare”

Spārni un airi –Lunohod, rež. Vladimir Leščiov                                 LVL 11 900,-
—filmas ražošanai

Svešā kolekcija –Virtuālā studija Urga, rež. Kārlis Vītols                   LVL 2 900,-
—filmas pabeigšanai

Skatu meklētājs –Filmu studija Rija, rež. Pēteris Noviks                   LVL 9 900,-
—filmas ražošanai

Pavasaris Vārnu ielā –Atom Art, rež. Edmunds Jansons                   LVL 10 000,-
—filmas pabeigšanai

Lupatiņi –Atom Art, rež. Edmunds Jansons                                      LVL 7 400,-
—filmas pabeigšanai

no VKKF kultūras programmas „Starpvalstu kopražojuma filmu uzņemšana”

Austras koka pasakas –Jet Media, rež. Nils Skapāns                        LVL 17 900,-
—filmas pabeigšanai

Šo lēmumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.558 Valsts aģentūras Nacionālais Kino centrs nolikums 15.punktu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Kultūras ministrijai adresētu iesniegumu VA „Nacionālais Kino centrs”, Peitavas 10/12, Rīgā LV 1050.

Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862/ 26959190