Nacionālā Kino centra 2007.gada konkursa Citi filmu nozares projekti, kura finansiālais atbalsts sastāda LVL 6000,-, pirmajās četrās kārtās finansējumu dalībai filmu mākslas kursos un semināros ārvalstīs saņēmuši sekojoši projekti.Nacionālā Kino centra 2007.gada konkursa Citi filmu nozares projekti, kura finansiālais atbalsts sastāda LVL 6000,-, pirmajās četrās kārtās finansējumu dalībai filmu mākslas kursos un semināros ārvalstīs saņēmuši sekojoši projekti:
 
1.    SIA “ELM MEDIA”   LVL 600,-
           
       Ievas Ūbeles dalībai starptautiskajos filmu producentu kursos EAVE, kas notiek
       no 2007.gada 16.marta līdz 2007.gada 26.novembrim
 
2.     SIA “ACME FILM”   LVL 600,-
 
Oskara Killo dalībai starptautiskajos Media Business School kursos Marketing and Distribution 2007, kas notika Malagā, Spānijā, no 2007.gada 10. līdz 17.jūnijam.
 
3.     LVL 702.80,-
      
divu Latvijas studentu, Lotes Eglītes un Kristapa Brīzes dalībai Lietuvas Mūzikas akadēmijas organizētajā meistardarbnīcā Summer Media Studio, kas notika Juodkrantē, Lietuvā no 1. – 15. jūlijam
 
4.     SIA “Kinogalerija”                LVL 326,-
      
Jura Zviedra dalībai Europa Cinemas rīkotajā seminārā Kam vajadzīga kino vēsture? Kā izveidot izglītojošu programmu jauniešiem?, kas notika Boloņā, Itālijā, no 2007.gada 29.jūnija līdz 5.jūlijam.
 
5.     Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas Kultūras aģentūra”
       nodaļa „Kinoteātris Rīga” LVL 326,-
 
Dāvja Kaņepes dalībai Europa Cinemas rīkotajā seminārā Kam vajadzīga kino vēsture? Kā izveidot izglītojošu programmu jauniešiem?, kas notika Boloņā, Itālijā, no 2007.gada 29.jūnija līdz 5.jūlijam.
 
6.       Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas Kultūras aģentūra”
       nodaļa „Kinoteātris Rīga” LVL 567,-
 
Unas Meibergas dalībai CICAE rīkotajā MEDIA 2007 atbalstītajā seminārā Mākslas Kino=Darbība+Menedžments, kas notiek Venēcijā, Itālijā, no 2007.gada 31. augusta līdz 9. septembrim.
 
Kopā pieškirti:   LVL 3121.80,-