Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 28.aprīlī izsludina 2016. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 300 000.

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo filmu projektu ražošanas pabeigšanai 2016. – 2017. gadā, kā arī animācijas filmu projektu, kas jau saņēmuši NKC finansējumu, ražošanas turpināšanai

Konkursā nevar tikt iesniegti projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem līgumiem ir saņēmuši finansējumu filmas pabeigšanai, kā arī projekti, kuri jau ir atbalstīti NKC filmu projektu ražošanas konkursos. Konkursā tāpat nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs.

Konkursā plānots atbalstīt 1 animācijas filmu, 2 dokumentālo filmu un 3 spēlfilmu projektus. Atbalsta gadījumā, ja tas ir attiecināms, projektiem jāatbilst Eiropas konvencijai par kino kopražojumiem.
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 30. maijam plkst. 12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv sadaļā Izsludināti konkursi, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 28.04.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 82.numurā.Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.