Izsludināti konkursi

25. maijā Nacionālais kino centrs (NKC) Latvijas Filmu maratona ietvaros izsludina 2015.gada konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 57 300 Latvijas filmu demonstrēšanas un filmu mākslas izglītības pasākumu atbalstam. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu demonstrēšanu un filmu mākslas izglītības pasākumu organizēšanu Latvijā 2015. un 2016.gadā, atbalstot:

  1. jaunāko Latvijas filmu sistemātisku un regulāru demonstrēšanu Latvijas filmu maratona ietvaros, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu filmu programmās Latvijā un/vai tās diasporā;
  2. semināru, kursu, lektoriju un citu ar Latvijas filmu mākslu saistītu izglītības pasākumu rīkošanu Latvijā, nodrošinot iespēju gan filmu nozares profesionāļiem, gan plašākai sabiedrībai pilnvērtīgāk iepazīties ar filmu mākslu kā neatņemamu Latvijas kultūras un identitātes sastāvdaļu.

Jaunākās Latvijas filmas konkursa izpratnē ir ar NKC vai Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tapušas spēlfilmas, dokumentālās un animācijas filmas, kas pabeigtas un pirmizrādītas ne agrāk kā 2012.gadā. Latvijas filmu maratons ir NKC izveidota iniciatīva, kuras ietvaros tiek īstenota un veicināta Latvijas filmu pieejamības nodrošināšana Latvijā un tās diasporā.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 30.jūnijam plkst.12:00.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 25.05.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 100. numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.