Izsludināti konkursi

Latvijas filmu maratona ietvaros Nacionālais kino centrs (NKC) 25.08.2015. izsludina 2015. gada konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 50 000 Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot:

  1. jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai kinoteātros visā Latvijā gada laikā no konkursa izsludināšanas, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
  2. Latvijas filmu marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgākajos starptautiskos filmu mākslas pasākumos 2015. un 2016. gadā;
  3. Latvijas filmu nozares profesionāļu dalību ES programmas MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs 2015. un 2016.gadā.

Jaunākās Latvijas filmas konkursa izpratnē ir ar NKC vai Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tapušas filmas, kuru pirmizrādes un tālāka izplatīšana plānota 2015. un 2016. gadā.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 28. septembrim plkst.12:00.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 25.08.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 165. numurā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr. 975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Uldis Dimiševskis
Vadītāja vietnieks
Nacionālais kino centrs
Peitavas 10, Rīga LV-1050 Latvia
Tel: +371 67358862
Mob: +371 26959190
E-pasts: uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv