Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs izsludina konkursu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai filmu mākslas jomā, nodrošinot programmas “LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI” ietvaros tapušo 16 pilnmetrāžas filmu demonstrēšanu ārpus kinoteātru tīkla visos Latvijas 110 novados 2017.–2018. gadā ar mērķi sasniegt pēc iespējas lielāku filmu auditoriju.

Konkurss tiek rīkots, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi un pieejamību ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Pieteikumus konkursam var iesniegt pretendenti, kas atbilst šādiem nosacījumiem – Latvijā reģistrēts komersants, biedrība vai nodibinājums, kas darbojas filmu nozarē ne mazāk kā trīs gadus un ir piedalījies vismaz no trīs filmām sastāvošas programmas demonstrēšanā Latvijā ne mazāk kā 100 filmu izrādīšanas vietās pēdējo trīs gadu laikā.

Finansējuma avots ir Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Filmu nozare” konkursa mērķim paredzētie finanšu līdzekļi. Konkursa ietvaros Pārvaldes uzdevuma īstenošanai paredzēts valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 80 000 euro apmērā.

Konkursa dokumenti līdz 2017. gada 24. aprīlim plkst. 12:00 jāiesniedz Nacionālajā kino centrā.

Konkursa nolikums ir pieejams Nacionālā kino centra mājaslapā un Nacionālā kino centra birojā Peitavas ielā 10, Rīgā.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 317 “Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 24.03.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62. numurā.

Informācija

Zanda Dūdiņa
Tel.: +371 67358867
E-pasts: zanda.dudina@nkc.gov.lv