Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 9. maijā izsludina konkursu programmas “Latvijas Filmas Latvijas simtgadei” filmu demonstrēšanas un mārketinga atbalstam. Konkursa mērķis ir veicināt Programmas filmu pieejamību, atbalstot visu sešpadsmit Programmas ietvaros tapušo pilnmetrāžas spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu mārketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai visā Latvijā.  Konkursā piešķiramā finansējuma apmērs vienam projektam nepārsniedz 12 000 EUR, konkursa kopējais finansējums ir 192 000 EUR.

Detalizētāka informācija par finansējuma un citiem nosacījumiem atrodama konkursa nolikumā, ar kuru var iepazīties NKC mājas lapā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Projektu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 12:00.

Vispārējā kārtībā projektu izvērtēšana notiek reizi kalendārajā mēnesī pēc 1. datuma, izvērtējot iepriekšējā mēnesī iesniegtos projektus.

Konkurss izsludināti saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 09.05.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 89. numurā.

Informācija

Zanda Dūdiņa
Tel.: +371 67358867
E-pasts: zanda.dudina@nkc.gov.lv