Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 9. martā izsludina 2015. gada ražošanā esošu filmu projektu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu EUR 869 220.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu filmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu. Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri saskaņā ar NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši finansējumu ražošanas posmam. Konkursā nevar tikt iesniegti filmu projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 9. aprīlim plkst.12:00.
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 09.03.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 48.numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv