Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 4. augustā izsludina 2017. gada ražošanā esošu pilnmetrāžas spēlfilmu atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 560 000. Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansiālo atbalstu ražošanā esošo pilnmetrāžas spēlfilmu “Oļeg” (producē SIA Tasse Film) un “Saule spīd 24 stundas” (producē SIA Fa Filma) ražošanas turpināšanu.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10, līdz šā gada 4. septembrim plkst.12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 04.08.2017. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 154. numurā. Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.