Nacionālais Kino centrs izsludina konkursu spēlfilmu projektiem pēcapstrādes posmā ar kopējo pieejamo finansējumu LVL 15 000.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ražošanas turpināšanu pēcapstrādes posmā NKC jau iepriekš finansētiem pilnmetrāžas spēlfilmu projektiem, kuru filmēšana ir pabeigta.

Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 15.decembrim plkst. 16.00.
 Ar konkursa nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
 
Konkurss izsludināts 11.12.2008 saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 11.12.2008 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 193.numurā.

Nolikums