Konkursu rezultāti

11. augustā apstiprināti NKC 16.06.2015. izsludinātā 2015. gada starptautisku kopražojuma filmu atbalsta konkursa rezultāti, piešķirot finansējumu EUR 200 000 apmērā astoņu projektu ražošanai un filmu pabeigšanai.