Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei 2015. gada filmu projektu ražošanas uzsākšanas konkursu, kas tiek organizēts, turpinot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures un valstiskuma tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 764 737 EUR, plānots atbalstīt 12 pilnmetrāžas filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) ražošanas uzsākšanu 2015. un 2016. gadā, tādējādi pabeidzot filmu atlasi Latvijas filmas Latvijas simtgadei programmas īstenošanai.

Programmas ietvaros vairākās konkursa kārtās līdz 2018.gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 12 nozīmīgas pilnmetrāžas filmas, t.sk. 5 spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērniem un filmu jauniešiem), 1 animācijas filmu un 6 dokumentālās filmas. Programmas kopējais plānotais finansējums ir 7,5 miljoni euro, kas valsts līdzekļu samazināšanas gadījumā, var būt arī mazāks.

Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš Kino centra finansējumu nesaņēmušie projekti.
Konkursā iesniegtos projektus vērtēs jau 2014. gadā izveidotā Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu komisija, kurā darbojas sabiedrībā novērtētas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu skatījumu.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Animācijas filmu un spēlfilmu projekti iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim plkst. 12:00, dokumentālo filmu projekti – līdz šā gada 4.novembrim plkst.12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 29.09.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 190. numurā.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv