Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina programmas “Latvijas filmas Latvijas simtgadei” 2016.gada filmu projektu ražošanas otro konkursu ar finansējumu EUR 60 000 apmērā.
Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā esošu programmas spēlfilmu Homo Novus un Puika ar suni ražošanas turpināšanu.

Attiecīgie projekti iesniedzami līdz š.g. 4.novembrim plkst.12:00 personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapas www.nkc.gov.lv Konkursu sadaļā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 04.10.2016. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 192.numurā.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv