Konkursu rezultāti

Apstiprināti rezultāti NKC 25.05.2015. izsludinātajam Latvijas filmu demonstrēšanas un filmu mākslas izglītības pasākumu atbalsta konkursam.

Konkursa finansējums 57 300 Eur apmērā tiek piešķirts astoņiem no vienpadsmit konkursā iesniegtajiem projektiem.