Daudzsēriju filma Covid-19 Filma top
Foto par Kino
Foto: Aija Melbārde

Pēc Kultūras ministrijas (KM) iniciatīvas valdība 12. aprīļa sēdē lēma par papildu 382 500 eiro REACT–EU finansējuma un 67 500 eiro valsts budžeta līdzekļu piešķīrumu Latvijas filmu industrijai – jaunu pilnmetrāžas filmu un seriālu izveidei –, lai nozarē strādājošie vieglāk varētu pārvarēt Covid-19 pandēmijas izraisītās negatīvās sekas.

Jau ziņots, ka š.g. 1. februārī valdība jaunu Latvijas pilnmetrāžas filmu un seriālu uzņemšanai piešķīra 6 miljonus eiro; līdz ar 12. aprīlī papildu piešķirto finansējumu kino nozarei kopumā pieejami 6,45 miljoni eiro REACT-EU finansējuma. Šis KM piesaistītais finansējums ļaus izveidot kvalitatīvas, mākslinieciski augstvērtīgas Latvijas pilnmetrāžas filmas, kā arī oriģinālseriālus (daudzsēriju filmas), ražošanas procesā saglabājot darbavietas nozarē strādājošajiem. Uzņemtie jaunie kino darbi veicinās plašāku kultūras pakalpojumu pieejamību pašmāju auditorijā.

Lai programmu* īstenotu, Nacionālais kino centrs jau vērtē iesniegtos projektus, atlasot projekta sadarbības partnerus - filmu producentus (ražotājus), kuri projekta ietvaros varēs veikt 6 - 8 filmu un seriālu ražošanu. NKC ekspertu padome veic projektu mākslinieciskās un profesionālās kvalitātes vērtējumu;** projektu atlases un ieviešanas uzraudzību nodrošina Finanšu ministrijas padotības iestāde - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Šīs programmas ietvaros finansētie jaunie seriāli un filmas būs jāuzņem līdz 2023. gada beigām.

Tā kā Covid-19 pandēmijas izraisītā ārkārtējā situācija un ar tās izplatības ierobežošanu saistītie pasākumi Latvijā, līdzīgi kā citviet pasaulē, ir būtiski ietekmējuši kultūras un radošās nozares, kur strādājošo radošo personu un organizāciju darbība tikusi pilnībā apturēta, Latvijai pieejams REACT-EU finansējums, kura ietvaros paredzēts sniegt atbalstu kultūras un radošajām nozarēm krīzes seku pārvarēšanai gan tās laikā, gan arī pēc tās.

Atbalsts tiks īstenots 3 šādos virzienos:

1 - atbalsts profesionālām nevalstiskām kultūras nozares organizācijām;
2 - daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā;

3 - atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi.

Atbalsta nosacījumus katram no virzieniem paredzēts izstrādāt atsevišķu Ministru kabineta noteikumu veidā.

 

* - Ministru kabineta noteikumi par REACT-EU kino jomas atbalsta programmu - "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi."

** - Ekspertu padome projektus vērtē atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.975 “Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem.”

 

 

 

Papildu informācijai:

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv