Konkursu rezultāti

15. oktobrī apstiprināti NKC 25.08.2015. izsludinātā 2015.gada Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalsta konkursa rezultāti, finansējot deviņu projektu īstenošanu. Piešķirts konkursa finansējums Eur 30 643 apmērā.