No 7. līdz 12. novembrim plkst. 21.00 k/t K.Suns – studentu filmu skate.
Tiek piedāvātas divas programmas: I programma – 7.,9.,11. novembrī; II programma – 8.,10.,12. novembrī. Ieeja bez maksas.

Filmu programma