“Latvijas skolas somā” – arī studijas “Animācijas Brigāde” lektorijs

Jau šonedēļ, 24. novembrī, Ventspils novada skolēniem Zūru un Piltenes skolās būs iespēja klātienē iepazīties ar leļļu filmu veidošanas procesu, piedaloties studijas “Animācijas Brigāde” sagatavotajā lektorijā “Iepazīsties – leļļu kino!”. Tā sākas šāgada „Latvijas skolas somas” pilotprojekts, kas norisinās četrās Latvijas pašvaldībās.

Studijas Animācijas Brigāde lektorijs ir kultūrizglītojošs pasākums Latvijas skolēniem, kura laikā bērniem ir iespēja uzzināt, kā top leļļu animācijas filmas, satikt to veidotājus, redzēt tēlus, kas atdzīvojas uz ekrāna un arī noskatīties interesantu jaunāko latviešu leļļu animācijas filmu programmu. Kinolektorijs „Iepazīsties – leļļu kino!” ir sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „”Latvijas skolas somas” satura veidošana” atbalstu. Pasākums notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Pasākumu laikā bērniem tiek radīta lieliska iespēja klātienē redzēt un saprast, ko dara leļļu filmas režisors, operators, animators, dekorators, mākslinieks, kāda nozīme ir kamerai, gaismu uzstādījumam un dekorāciju uzbūvei. Skolēni var izzināt, kā top dažādas skaņas, kā ierunāti filmās dzirdamie dialogi, kāda nozīme montāžai, muzikālajam noformējumam. Šos un citus kino tapšanas noslēpumus atklās filmu studijas Animācijas Brigāde animācijas filmu veidotāji.

Studijas Animācijas Brigāde kinolektorijs ir jau viesojies pie Rīgas Juglas vidusskolas skolēniem, kuri pēc nodarbības zīmējumos un tekstos pauda savu vērtējumu. Lūk, daži viedokļi: „Mani izbrīnīja, ka vienai lellei vajag desmit galvas” (Sandra), „Es brīnījos, ka šo multeni vajadzēja filmēt astoņus mēnešus” (Nikolass), „Tas bija ļoti jauki, ka jūs atvedāt pašas lelles”, „Kad uzzināju, kā jūs taisāt kino, sāku uzreiz gribēt taisīt pats savu kino” (Olivers). Kopējais secinājums – „mēs iesakām šo kinolektoriju arī citiem Latvijas skolēniem”. Sākot ar 2018. gada rudeni, tas ikvienā skolā būs iespējams, izmantojot „Latvijas skolas somas” finansējumu.

Latvijas valsts simtgades iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota, lai nodrošinātu Latvijas bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju pieredzēt Latviju klātienē, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības. Darbību pamatā ir vēlme sniegt iespēju Latvijas skolēniem, bērniem un jauniešiem iepazīt Latviju, tās valstiskuma attīstības ceļus, izzināt zinātnes un tehnoloģiju lomu valsts un sabiedrības attīstībā, apjaust dabas un kultūras bagātības, kā arī izprast jaunrades un inovāciju nozīmi sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, „Latvijas skolas soma” norisināsies visās vispārizglītojošās skolās, iesaistot ikvienu no apmēram 200 tūkstošiem 1.-12. klašu skolēnu. Šajā mācību gadā iniciatīvas pilotprojekti norisinās Limbažu novadā, Ventspils novadā, Jelgavas novadā un Viļakas novadā.

Informācija par studijas Animācijas Brigāde lektoriju:
Dace Rīdūze, leļļu filmu režisore
29417537, dace.riduze@inbox.lv