Konkursu rezultāti

15. aprīlī apstiprināti NKC 25.02.2015. izsludinātā 2015. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (EUR 404 094) atbalstīti četri spēlfilmu projekti.

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2015.gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi.

Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.