Konkursu rezultāti

16. februārī apstiprināti NKC 01.11.2016. izsludinātā 2017. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa nākamie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā. Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 520 307) atbalstīts Krievijas producentu OOO “Студия Метрафильмс” (Metrafilms) veidotais spēlfilmas “Humorists” projekts EUR 169 908 apmērā (Latvijas producents – Tasse Film).

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2017. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi. Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtē Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Laura Ģērmane, NKC juriskonsulte un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Konkursā, kura projektu termiņš ir atvērts līdz 2017. gada. 29. septembrim, vēl pieejams finansējums Eur 350 399.