Konkursu rezultāti

12. jūnijā apstiprināti NKC 01.11.2016. izsludinātā 2017. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa otrie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Konkursā vēl pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 350 399) atbalstīts Francijas producentu Slot Machine veidotais dokumentālo TV filmu Age of Iron projekts EUR 200 300 apmērā (Latvijas producents Film Angels Studio), Čehijas producentu Negativ s.r.o. veidotais spēlfilmas Outside projekts EUR 80 000 apmērā (Latvijas producents Tasse Film) un Krievijas producentu Kinodom veidotais spēlfilmas Van Gogi projekts EUR 70 099 apmērā (Latvijas producents Forma Pro Films).

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2017. gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi.
Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtē Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Laura Ģērmane, NKC juriskonsulte un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Līdz ar šo lēmumu viss konkursā pieejamais finansējums ir izlietots, tāpēc konkurss tiek pārtraukts ar š.g. 14. jūniju.