Izsludināti konkursi

2020. gada jūlijā, pēc jūnijā iesniegto projektu pieteikumu izvērtēšanas, precizēts 2020. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā sadalīšanai pieejamais finansējums.

Šobrīd konkursā sadalāmais finansējums ir 847 565 EUR.

Šo summu veido nesadalīto līdzekļu atlikums, pagājušā gada programmas finansējuma atlikums un līdzekļi, kas atbrīvojās, jo nebūs iespējams īstenot trīs gada sākumā apstiprināto projektu filmēšanu Latvijā (Zviedrijas producentu “Silvio Entertainment” spēlfilmas “Skolmeistara spēles/ Magisterlekarna” projektu, Lielbritānijas kinokompānijas “Entity Film” spēlfilmas “Nācijas sirds/ Heart of the Nation” projektu un Krievijas producentu “Pereval” spēlfilmas “Nesatikšanās/Zalozhnjik” projektu).

Konkursa projektu termiņš ir atvērts līdz 2020. gada 30. septembrim.

Konkursa nolikumā precizēta arī informācija konkursā iesniedzamajiem dokumentiem (nolikuma 2.pielikuma 7.punkts), kas paredz, ka Projekta iesniedzēja aprakstam par filmas uzņemšanā vai tās īstenošanā iesaistītajiem Latvijas nozaru profesionāļiem (Latvijas pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem) un Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, jāpievieno arī pakalpojuma sniedzēju un speciālistu rakstiski apliecinājumi par plānoto iesaisti projektā (šī prasība attiecināma uz Konkursa nolikuma 4.pielikuma tabulas 2.sadaļā minētajiem speciālistiem un pakalpojumu sniedzējiem).

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv