Konkursu rezultāti

22. decembrī apstiprināti NKC 01.11.2016. izsludinātā 2017. gada valsts budžeta līdzfinansējuma konkursa pirmie rezultāti ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

Konkursā pieejamā finansējuma ietvaros (Eur 858 013) atbalstīts Bulgārijas producentu “The Beatus Company OOD” veidotais spēlfilmas “Beatus” projekts EUR 154 000 apmērā (Latvijas producents “Forma Pro Films”), Francijas producentu “The Project Film Club” veidotais spēlfilmas “Sonāte” projekts EUR 164 300 apmērā un Grieķijas producentu “Heretic Productions” veidotais spēlfilmas “Vīruss” projekts EUR 19 406 apmērā (abiem Latvijas producents “Tasse Film”).

Konkursa mērķis ir atbalstīt ārvalstu filmu veidošanu, kuru plānots īstenot Latvijā laika posmā līdz 2017.gada novembrim, tādējādi piesaistot ārvalstu finansējumu Latvijas filmu nozarei, kā arī veicinot nozares konkurētspēju un profesionālo izaugsmi.

Ārvalstu filmas šī konkursa izpratnē ir projekti, kas tiek īstenoti Latvijas teritorijā un kurus kā kopražojumus vai kā pakalpojumus realizē Latvijas filmu producenti.

Konkursa projektus vērtē Dace Lešinska, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma programmas „Rīgas filmu fonds” koordinatore, Laura Ģērmane, NKC juriskonsulte, un Eva Erdmane-Durandina, NKC vecākā referente valsts atbalstīto projektu koordinēšanā.

Konkursā, kura projektu iesniegšanas termiņš atvērts līdz 2017. gada. 29. septembrim, vēl pieejamais finansējums ir Eur 520 307.