No š.g. 1.janvāra valsts aģentūra Nacionālais kino centrs (NKC) tiek pārveidots par valsts tiešās pārvaldes iestādi.

Tā kā iestādes vadītājam jābūt ierēdņa statusā, saskaņa ar Valsts civildienesta likumu tika izsludināts atklāts konkurss. Ņemot vērā amata nozīmīgumu, Kultūras ministrija vērtēšanas komisija pretendentu vērtēšanā pieaicināja trīs neatkarīgus nozares ekspertus no Latvijas, kā arī Igaunijas Filmu fonda pārstāvi.

Sēde Kultūras ministrijā notika 29.decembrī, un tajā ar vienprātīgu komisijas lēmumu NKC  vadītāja amatam tika izvirzīta Ilze Gailīte – Holmberga.
 
Ilze Gailīte Holmberga NKC vada kopš 2004. gada.