NKC 19.07.2011. izsludina 2011. gada filmu scenāriju atbalsta konkursu ar pieejamo finansējumu 21 000 LVL.Konkursa mērķis ir atbalstīt ne vairāk kā piecus pilnmetrāžas spēlfilmu scenārijus, piešķirot katram no tiem LVL 4 200 viena jaunradīta scenārija rakstīšanai latviešu valodā NKC piedāvāta/apstiprināta konsultanta vadībā, kā arī nodrošinot scenāriju (to daļu) daļēju filmēšanu un testēšanu projektu īstenošanas laikā vai pēc to pabeigšanas. Scenāriju filmēšana notiek sadarbībā ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Piešķirtais (projekta iesniegumā pieprasītais) valsts budžeta finansējums LVL 4 200 apmērā nevar pārsniegt 90% no projekta (scenārija rakstīšanas) kopējām izmaksām.
 
Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 9.septembrim plkst.12:00.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem.
 
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 19.07.2011. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 111.numurā.
 
Informācija: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862
 

Nolikums_Scenariji 

Nolikums_Eksperti

MK noteikumi Nr.975