Šodien, 4. jūlijā, Nacionālais kino centrs izsludina konkursu ar pieejamo finansējumu 40 000 Eur Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunāko Latvijas filmu sistemātisku un regulāru demonstrēšanu Latvijas filmu maratona ietvaros.

Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma atzīst Latvijas filmu ierobežoto pieejamību par būtisku problēmu un ir gandarīta, ka šogad izplatīšanas projektiem paredzēts gandrīz divas reizes lielāks finansējums nekā pērn: „Šogad esam paplašinājuši izplatīšanas teritoriju, iekļaujot tajā ne tikai Latvijas reģionus, bet arī Rīgu un diasporas, tā aicinot projektu veidotājus piedāvāt iespējami ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu. Esam paredzējuši arī iespēju iekļaut vairs ne tikai pašas jaunākās filmas, bet arī tādas, kas tapušas pirms trīs un četriem gadiem, rosinot izplatītājus veidot daudzpusīgas filmu programmas – gan žanriski, gan pēc filmu veidiem”.
 
Informācija par konkursu