NKC 20.01.2010 izsludina 2010.gada konkursu Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijā ar kopējo pieejamo finansējumu 10 213 LVL.

Konkursa mērķis ir veicināt jaunāko Latvijas filmu popularizēšanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu filmu mākslas jomā, atbalstot sistemātisku un regulāru šo filmu publisku demonstrēšanu Latvijā 2010.gadā filmu programmu, lektoriju un citu pasākumu ietvaros. Atbalsts netiek piešķirts interneta mājas lapu izveidei, filmu festivāliem un forumiem, filmu izdošanai DVD formātā un tiražēšanai.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”.

Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 10.maijam plkst. 15:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties pievienotajā dokumentā, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 20.04.2010 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62.numurā.

Informācijai: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862
 

Konkursa nolikums

Ekspertu nolikums 

MK noteikumi Nr.429