Nacionālais kino centrs (NKC) izsludina Latvijas filmu Latvijas simtgadei projektu attīstīšanas konkursu, kas tiek organizēts, uzsākot Latvijas Republikas simtgadei veltītu augstvērtīgu, žanriski daudzveidīgu un sabiedriski nozīmīgu filmu izveidi, ar mērķi aktualizēt Latvijas vēstures, valstiskuma un nacionālās identitātes tēmas, stiprinot visplašākajā auditorijā izpratni par nacionālo identitāti un Latvijas valsts attīstību.

Kultūras ministre Dace Melbārde: „2018. gadā svinēsim Latvijas simtgadi, tomēr par kvalitatīvu svētku saturu jāsāk domāt jau tagad. Tādu apjomīgu projektu kā, piemēram, filmu īstenošanai ir nepieciešams ilgs laiks. Ar šo konkursu ir sperts pirmais solis ceļā uz simtgades programmu, un es novēlu, lai tas ir impulss daudzveidīgas, mākslinieciski augstvērtīgas filmu programmas tapšanai.”

“Latvijas simtgades filmu konkursa pilnvērtīga īstenošana trīs gadu garumā ir ļoti svarīgs mērķis, kas ļautu latviešu skatītājam 2018. gadā saņemt žanriski un stilistiski daudzveidīgas filmas par Latvijas valstij un sabiedrībai nozīmīgām problēmām – mūsdienīgā kino valodā veidotus stāstus gan par senu, gan nesenu vēsturi, gan mūsdienu cilvēka pašsajūtu, kā arī stiprinātu tā piederības sajūtu Latvijas valstij. Lai varētu realizēt uzstādītos mērķus, līdzās jau plānotajam konkursa finansējumam ir jāpiesaista papildus līdzekļi, kas arī būs viena no Nacionālā Kino centra darbības prioritātēm,” akcentē NKC vadītāja Dita Rietuma. “Esam pateicīgi, ka konkursa projektu vērtēšanā piedalīsies sabiedrībā pazīstamas, izcilas personības ar bagātīgu pieredzi un plašu redzējumu, kuras vērtēs konkursa projektu attīstību vairāku gadu garumā.”  

 
Izsludinātajā konkursā, kura finansējums ir Eur 264 654, atbalsta pilnmetrāžas spēlfilmu un animācijas filmu (ne mazāk par 65 minūtēm) projektu attīstīšanu līdz 2015.gada augusta beigām, t.sk. scenāriju rakstīšanu, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi, kā arī 3 minūšu filmas demo materiāla izveidi, uzsākot projektu atlasi Latvijas simtgades filmu programmas īstenošanai.
 
Programmas ietvaros vairākās atlases kārtās līdz 2018.gadam iecerēts izveidot ne mazāk kā 6 nozīmīgas filmas, t.sk. pilnmetrāžas spēlfilmas (vēsturisku filmu, latviešu literatūras klasikas ekranizāciju, mūsdienu norisēs balstītu drāmu, filmu bērnu un filmu jauniešu auditorijai), kā arī pilnmetrāžas animācijas filmas programmas mērķu īstenošanai.
 
Konkursā var tikt iesniegti arī iepriekš Kino centra attīstības finansējumu saņēmušie projekti, bet atbalsta gadījumā konkursa finansējums tiem tiek piešķirts, ņemot vērā NKC iepriekš piešķirtā finansējuma mērķi un apmēru.
 
Konkursā plānots atbalstīt ne mazāk kā 12 filmu projektu attīstīšanu, viena konkursā atbalstāmā projekta piešķīrumam nepārsniedzot Eur 22 000.
 

Konkursā iesniegtos projektus vērtēs Latvijas simtgades filmu programmas ekspertu
komisija sekojošā sastāvā:
Jānis Streičs, kinorežisors, aktieris, rakstnieks, gleznotājs, publicists, sabiedriskais darbinieks;
Lolita Ritmane, latviešu izcelsmes komponiste, vairākkārtēja Emmy balvas nominante un šīs balvas ieguvēja 2002.gadā;
Boriss Teterevs, filmu producents, kultūras mecenāts, Ināras un Borisa Teterevu fonda dibinātājs;
Pēteris Krilovs, režisors, skatuves mākslas pedagogs, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors;
Māra Zālīte, dzejniece, dramaturģe, sabiedriskā darbiniece;
Viktors Freibergs, kinozinātnieks, Latvijas Universitātes asociētais profesors;
Gundega Laiviņa, Latvijas jaunā teātra institūta direktore, Nacionālās kultūras padomes locekle;
Kā arī NKC pārstāvis.
 
Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 2.oktobrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties NKC mājas lapā www.nkc.gov.lv, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.
 
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”. Paziņojums par konkursu izsludināšanu publicēts 02.09.2014. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 172.numurā.
 
Informācija:
Uldis Dimiševskis
uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv
67358862