Nacionālais kino centrs izsludina konkursu Eiropas Komisijas audiovizuālās programmas Media atbalstītajiem filmu projektiem ar pieejamo finansējumu Ls 40 000.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu projektu konkurētspēju starptautiskā mērogā, atbalstot projektu attīstīšanu un ražošanu spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektiem, par kuriem Latvijas producējošās kompānijas ir saņēmušas Media finansējumu.

Uz konkursu attiecas sekojoši nosacījumi:
(1)   uz atbalstu projektu attīstīšanai var pretendēt visi konkursā iesniegtie projekti, tomēr uz ražošanas atbalstu tikai tie projekti, kuriem, saskaņā ar NKC finansēšanas līgumiem, ir piešķirts finansējums ražošanas posmam;
(2)   katrā iesniegtajā projektā var tikt iekļauts tikai viens filmas projekts;
(3)   uz atbalstu nevar pretendēt projekti, kuriem, saskaņā ar NKC finansēšanas līgumiem, jau ir piešķirts līdzfinansējums Media finansējumam.

Projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 11.novembrim plkst.12:00.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.