NKC 20.04.2010 izsludina 2010.gada līdzfinansējuma konkursu filmu projektiem Eiropas sabiedrisko fondu finansējuma piesaistei ar kopējo pieejamo finansējumu 50 000 LVL.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu projektu konkurētspēju starptautiskā mērogā un atbalstīt Latvijas producentu dalību starpvalstu kopražojumos. Konkursā tiek pieņemti spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projekti, kuri ir saņēmuši Eiropas Komisijas audiovizuālās programmas Media vai Eiropas Padomes kopražojumu fonda Eurimages finansējumu. Finansējums tiek piešķirts spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektu attīstīšanai un ražošanai.

Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 10.06.2008 noteikumiem Nr.429 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu filmu nozares projektiem”.

Projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10/12 līdz šā gada 10.maijam plkst. 15:00. Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties pievienotajos dokumentos, kā arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10/12, tālrunis 67358878. Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 20.04.2010 laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 62.numurā.

Informācijai: Uldis Dimiševskis, uldis.dimisevskis@nfc.gov.lv, 67358862
 
Konkursa nolikums 
Ekspertu nolikums

Vērtēšanas kritēriji_attīstīšana

Vērtēšanas kritēriji_animācija_ražošana

Vērtēšanas kritēriji_dokfilma_ražošana

Finansēšanas plāns_Veidlapa

Finansēšanas plāns_Norādījumi

MK noteikumi Nr.429