Konkursu rezultāti

11.10.2012. izsludināti divi filmu projektu konkursi:

  1. Spēles īsfilmu projektu konkurss ar pieejamo finansējumu Ls 40 000;
  2. Eiropas Komisijas audiovizuālās programmas Media atbalstīto filmu projektu līdzfinansējuma konkurss ar pieejamo finansējumu Ls 26 981.

18.05.2012. izsludināts konkurss Latvijas filmu demonstrēšanas atbalstam Latvijas reģionos ar pieejamo finansējumu 10 213 LVL.

31.01.2012. izsludināti spēlfilmu, animācijas un dokumentālo filmu projektu konkursus ar kopējo finansējumu 659 000 LVL.