Izsludināti konkursi

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina konkursu pilnmetrāžas filmu ražošanas atbalstam, rosinot veidot filmas nacionālās identitātes stiprināšanai un valstiskās piederības veicināšanai, palielinot filmu kā nacionālā satura īpatsvaru un to konkurētspēju Latvijas kultūras un informācijas telpā.
Konkursa finansējumu veido Kultūras ministrijas apakšprogrammas Filmu nozare finansējums, 2019. gadā konkursam pieejamais finansējums – 500 000 EUR (2020. gadā plānotais finansējums – 1 000 000 EUR). Konkursā plānots piešķirt finansējumu 2 vai 3 filmu ražošanai.

Konkursā var tikt iesniegti pilnmetrāžas spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu projekti neatkarīgi no tā, vai tie ir vai nav iepriekš saņēmuši Kino centra piešķirtu finansējumu projekta attīstīšanai. Projektu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 6. septembrim plkst. 12:00. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā. Konkursa projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 6. septembrim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.

Informācija

Inga Blese
Tel.: +371 67358862+371 29418305
E-pasts: inga.blese@nkc.gov.lv