Konkursu rezultāti

Noslēdzies 2016. gada 6. aprīlī izsludinātais Nacionālā Kino centra konkurss par Nacionālā filmu festivāla rīkošanu.

Nacionālais kino centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 23.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1627 „Nacionālā kino centra nolikums” 3.2.punktu, pamatojoties uz Nacionālā kino centra organizētā konkursa “Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu nozarē – veikšanu” komisijas 2016.gada 28.aprīļa lēmumu, plāno slēgt līdzdarbības līgumu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu nozarē – veikšanu” ar biedrību “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50.panta trešajai daļai publisko līdzdarbības līguma projektu.

29.04.2016.

2016. gada 11. maijā Nacionālais kino centrs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu  un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr.1627 “Nacionālā kino centra nolikums” 3.2. punktu, ņemot vērā Nacionālā kino centra organizētā konkursa rezultātus, ir noslēdzis līdzdarbības līgumu “Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma filmu nozarē – veikšanu” ar biedrību “Latvijas Kinematogrāfistu savienība” un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31. punktam publisko līdzdarbības līgumu.

13.05.2016.