Nacionālā Kino centra vadītāja Ilze Gailīte – Holmberga apstiprinājusi rezultātus 13.05.2011. izsludinātajam konkursam, kura mērķis bija atbalstīt jaunāko Latvijas filmu sistemātisku un regulāru demonstrēšanu ārpus Rīgas, nodrošinot šo filmu ģeogrāfiski vienmērīgu izplatīšanu Latvijas reģionos 2011.gadā.Konkursā iesniegtos projektus vērtēja NKC Izplatīšanas projektu eksperti Agnese Zeltiņa (Rīgas Kinomuzeja vadītāja) un NKC pārstāvji Kristīne Zvirbule un Uldis Dimiševskis.
Konkursā tika pieteikti pieci projekti un finansējums Ls 10 213 apmērā tiek piešķirts diviem projektiem:
 
Kino visiem un visur Latvijā
biedrība „Latvijas Kinematogrāfistu savienība”, projekta vadītāja Ieva Pitruka
LVL 5 678,-
 
Latvijā ražoto filmu demonstrēšana 26 kinopunktos
SIA „Happy Plum’s Trust”, projekta vadītājas Kristīne Meirāne un Maija Kalniņa
LVL 4 535,-