Izsludināti konkursi

Nacionālais kino centrs (NKC) 21.10.2015. izsludina 2015. gada otro konkursu ar pieejamo finansējumu Eur 19 357 Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalstam.
Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot:

  • jaunāko Latvijas filmu marketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai kinoteātros visā Latvijā gada laikā no konkursa izsludināšanas, par katru filmu iesniedzot atsevišķu projektu;
  • Latvijas filmu marketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgāko starptautisko filmu mākslas pasākumu konkursos vai skatēs 2015. un 2016.gadā;
  • Latvijas filmu nozares profesionāļu dalību ES programmas MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros ārvalstīs 2015. un 2016. gadā.

Jaunākās Latvijas filmas šī konkursa izpratnē ir Latvijas producentu veidotas filmas,
kuras nav pirmizrādītas pirms konkursa izsludināšanas un kuru izplatīšana tiek plānota 2015. un 2016. gadā.

Konkursa termiņš ir atvērts un projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10,
jau no 21. oktobra, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 30. novembrim plkst.12:00.

Projektu izvērtēšana notiks pēc nepieciešamības, ņemot vērā plānotos projekta izpildes termiņus. Pirmā ekspertu komisijas sēde var notikt, tiklīdz tiek iesniegts pirmais projekts.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis +371 67358878.
Paziņojums par konkursa izsludināšanu publicēts 21.10.2015. laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 206. numurā.
Konkurss izsludināts saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.975 „Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem”.

Informācija

Uldis Dimiševskis
Tel.: +371 67358862
E-pasts: uldis.dimisevskis@nkc.gov.lv