9. novembrī apstiprināti NKC 21.10.2015. izsludinātā 2015.gada otrā Latvijas filmu marketinga un nozares profesionāļu tālākizglītības atbalsta konkursa pirmie rezultāti, finansējot trīs projektu īstenošanu. Piešķirts konkursa finansējums Eur 10 300 apmērā.