Valsts aģentūra Kultūras informācijas sistēmas (KIS) saņēmusi pēdējās filmas no dāņu kompānijas Nordisk Film, kuras laboratorijā tās tika restaurētas. Līdz ar to pabeigti apjomīgākie restaurācijas darbi Latvijas filmu nozares vēsturē.

Laikā no 2008. gada, kad tika uzsākta filmu restaurāciju pirmā kārta, ko ar īpašu valsts mērķfinansējumu realizēja Nacionālais Kino centrs, kopā ar otrajā kārtā par ERAF līdzekļiem digitalizētajām filmām, atjaunotas jau 12 spēlfilmas un 9 animācijas filmas no latviešu kino zelta fonda.  
 
Atjaunotās spēlfilmas: Limuzīns Jāņu nakts krāsā, rež. Jānis Streičs; Pie bagātās kundzes, rež. Leonīds Leimanis; Ābols upē, rež. Aivars Freimanis; Vella kalpi, rež. Aleksandrs Leimanis; Īsa pamācība mīlēšanā, rež. Imants Krenbergs; Sprīdītis, rež. Gunārs Piesis; Purva bridējs, rež. Leonīds Leimanis; Salna pavasarī, rež. Leonīds Leimanis un Pāvels Armands; Kad lietus un vēji sitas logā, rež. Aloizs Brenčs; Lāčplēsis, rež. Aleksands Rusteiķis; Ezera sonāte, rež. Gunārs Cilinskis un Varis Brasla; Agrā rūsa, rež. Gunārs Cilinskis.
 
Animācijas vecmeistara Arnolda Burova restaurēto filmu izlase: Kikerigū; Tīģeris Ņau Ņau; Puķu Ansis; Dullais Dauka; Bums un Piramidons; Pasaka par vērdiņu; Ragainais māls; Vanadziņš un Si – si – dra.
 
„Ir svarīgi, ka latviešu kultūras mantojums kļūst pieejamāks mūsdienu cilvēkiem modernajā 21. gadsimtā. Tas nozīmē, ka mūsu kultūras vērtības, kas tapušas agrāk, turpina būt par daļu no mūsu vēsturiskās apziņas. Filmu restaurācija, kas pabeigta, pateicoties Eiropas fondu finansējuma piesaistei, un iespēja bez maksas noskatīties šīs filmas Latvijas bibliotēkās ir ļoti būtisks ieguldījums mūsu kultūras atmiņas saglabāšanā,” uzsver kultūras ministre Sarmīte Ēlerte.
 
Filmu restaurācija notika KIS administrētā Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) projekta Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma ietvaros.
 
Lai nodrošinātu atjaunotā filmu mantojuma pieejamību iespējami plašam interesentu lokam, tās tuvākajā laikā tiks ievietotas portālā www.filmas.lv un 874 Latvijas publiskajās bibliotēkās būs pieejamas skatītājiem bez maksas.
 
Gan augustā, gan septembrī vairākas no restaurētajām filmām bija un būs iespējams noskatīties nesen atklātajā Kuldīgas pilsētas dārza brīvdabas kinoteātrī. Tuvākie seansi:
 
01.09. Sprīdītis
03.09. Pie bagātās kundzes
08.09. Purva bridējs.
 
Nacionālais Kino centrs aicina izmantot iespēju demonstrēt restaurētās Latvijas kinematogrāfa zelta fonda filmas gan pašvaldībām, gan citiem publisku pasākumu rīkotājiem, vēršoties ar pieprasījumu Nacionālajā Kino centrā. 

                                          Lāčplēsis