28. decembrī kultūras ministre Sarmīte Ēlerte sasauca Filmu padomes jauno sastāvu uz sēdi Kultūras ministrijā.

28. decembrī kultūras ministre Sarmīte Ēlerte sasauca Filmu padomes jauno sastāvu uz sēdi Kultūras ministrijā.

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 22. decembra rīkojumu Nr. 2.1 – 1/283 Filmu padome apstiprināta šādā sastāvā: Nacionālā kino centra vadītāja Ilze Gailīte – Holmberga, kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa, LTV ģenerāldirektors Edgars Kots, SIA „TV3 Latvija” ģenerāldirektore Baiba Zūzena, filmu producenti Gints Grūbe, Guntis Trekteris, biedrības „Latvijas Kinoproducentu asociācija” prezidents Vilnis Kalnaellis, Latvijas Kultūras akadēmijas pārstāvis Pēteris Krilovs, biedrības „Latvijas Kinematogrāfistu savienība” valdes loceklis Jurģis Krāsons, Valsts Kultūrkapitāla fonda Filmu mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja Lelda Ozola, Nacionālās Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Dace Buceniece.
 

Sēdes gaitā par nozares aktualitātēm – valsts budžeta līdzekļu sadali filmu nozares projektu konkursos un 2010. gada filmu pirmizrādēm – ziņoja Nacionālā Kino centra vadītāja Ilze Gailīte – Holmberga, savukārt par iepriekšējās Filmu padomes darbu – līdzšinējais padomes priekšsēdētājs Guntis Trekteris.

Pirmajā ministres Sarmītes Ēlertes sasauktajā sēdē par jauno padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts producents Gints Grūbe.  

Jaunā padome vienojās par nepieciešamību aktualizēt filmu nozares stratēģiju un uzsvēra nepieciešamību jau vistuvākajā laikā pievērsties jautājumiem par Latvijas filmu izplatīšanu un kino izglītību visos līmeņos.
Saskaņā ar nolikumu Latvijas Filmu padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija kultūras ministram, kuras darbības mērķis ir veicināt līdzsvarotas filmu nozares attīstību Latvijā, atbalstot dialogu starp filmu nozares stratēģijas un politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību.