Informējam, ka turpmāk NKC konkursu finansējuma saņemšanai un no tiem finansēto izdevumu veikšanai komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (producentiem) ir nepieciešams atvērt norēķinu kontu Valsts kasē.
Informējam, ka ņemot vērā izmaiņas likumā „Par budžetu un finanšu vadību” (grozījumi spēkā no 01.01.2012.) turpmāk atbilstoši minētā likuma 1.pantam un 27.panta pirmajai daļai valsts budžeta līdzekļu, t.sk. NKC konkursu finansējuma, saņemšanai un no tiem finansēto izdevumu veikšanai komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (producentiem) ir nepieciešams atvērt norēķinu kontu Valsts kasē. Sīkāku informāciju par kontu atvēršanu var saņemt Valsts kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamentā: tālr. 87094209, 67094244, 67094245, 87094328, kā arī interneta mājas lapā šeit.
 
Vēršam uzmanību, ka kontu iespējams atvērt tikai pēc tam, kad no NKC ir saņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu.
 
Precizējot, no 2012.gada 1.janvāra valsts budžeta līdzekļus filmu nozares projektu īstenošanai NKC nav tiesīgs pārskaitīt uz komercbanku vai citu kredītiestāžu kontiem. Grozījumi likumā ietver arī nosacījumu, ka turpmāk visi izdevumi valsts budžeta finansējuma izlietošanai jāveic no atvērtā norēķinu konta Valsts kasē. Turpmāk šis nosacījums tiks iekļauts gan NKC konkursu nolikumos, gan finansēšanas līgumos.