Filmas.LV Tiešsaistē
portāls filmasLV

Aģentūra LETA ziņo, ka aizvadīto trīs gadu laikā izteikti pieaudzis kultūras patēriņš internetā – par to liecina Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums, kas veikts, aptverot laika periodu no 2021. gada oktobra līdz 2022. gada oktobrim. Visvairāk pieaudzis Latvijas filmu skatītāju īpatsvars tiešsaistē.

Kā aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale, visās kategorijās, kas bija iekļautas aptaujas anketā, vērojams būtisks patēriņa pieaugums. Biežākās iedzīvotāju digitālās kultūras aktivitātes ir ārvalstu filmu skatīšanās tiešsaistē, tā norādījuši 55% respondentu; 54% iedzīvotāji iecienījuši mūzikas klausīšanos tiešsaistē, vēl 45% aptaujas dalībnieku atzinuši, ka tiešsaistē skatās Latvijas filmas. Aptuveni katrs trešais iedzīvotājs internetā skatās vai klausās koncertu translācijas, lasa rakstus par kultūru, skatās kultūras pārraides internetā, seko kultūras iestāžu sociālo tīklu profiliem.

Analizējot datus par konkrētām kultūras patēriņa kategorijām, novērojams, ka iedzīvotāju aktivitāte kritusies klātienes formātā, ja salīdzina ar pirmspandēmijas un pandēmijas laiku. Pēdējā gada laikā visvairāk iedzīvotāju apmeklējuši kultūrvēsturiskas vietas (to darījuši 29% iedzīvotāju), ar 26% seko kultūras pasākumu apmeklēšana vietējā kultūras centrā. 25% iedzīvotāju apmeklējuši populārās mūzikas koncertus, vēl arī muzejus (23%), bibliotēkas (21%).

Pētījums liecina, ka aizvadīto četru gadu laikā visvairāk pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kuri internetā skatās Latvijas filmas. 2018. gadā apstiprinoši atbildējuši 16% respondentu, bet 2022. gadā - 45%. No 8% līdz 33% pieaudzis to cilvēku skaits, kas lasa rakstus un blogus par kultūru; no 32% līdz 54% pieaudzis respondentu skaits, kas norāda, ka klausās mūziku tiešsaistē. Pirms četriem gadiem 34% aptaujas dalībnieku norādīja, ka internetā skatās ārvalstu filmas, 2022. gadā tā atbildējuši 55% respondentu.

Tāpat pētījums liecina, ka 38% iedzīvotāju pēdējā gada laikā ir maksājuši par digitālo kultūras saturu, no tiem 23% ir maksājuši par populārās mūzikas koncertiem, 19% par kino, 14% par teātra izrādēm, 11% par semināriem un lekcijām, 6% par klasiskās vai laikmetīgās mūzikas koncertiem.

Pēdējā gada laikā 8% Latvijas iedzīvotāju bijuši iesaistīti amatiermākslā, 40% piedalās dažādās citās kultūras aktivitātēs, savukārt 47% veic citas sabiedriskas aktivitātes. 2018. gadā amatiermākslā piedalījās 10% iedzīvotāju, bet pandēmijas ietekmē 2% savu līdzdalību tajā ir pārtraukuši, kamēr citās kultūras aktivitātēs iesaiste ir pat palielinājusies par 12%. Visās līdzdalības kategorijās, izņemot amatiermākslu, iedzīvotāju aktivitāte 2022. gadā ir pieaugusi, salīdzinot ar 2020. gadu.

Pētījumā, vērtējot jauniešu kultūras patēriņu kontekstā ar visu iedzīvotāju kopējiem rādītājiem, secināms, ka jaunieši ir izteikti aktīvāki kultūras patēriņā. Kopumā 64% Latvijas iedzīvotāju ir apmeklējuši kultūras pasākumus un aktivitātes savā pilsētā vai pagastā, bet jauniešu vidū aktīvo apmeklētāju īpatsvars ir 78%. Tāpat jaunieši ir aktīvāki arī kultūras pasākumu apmeklēšanā ārpus savas dzīves vietas – savā reģionā pasākumus apmeklē 44% jauniešu, citā reģionā pasākumus apmeklē 41% jauniešu, bet ārpus Latvijas kultūras pasākumus apmeklējuši 15% jauniešu. Datu salīdzinājums ar 2020. gada rādītājiem liecina, ka jauniešu vidū šogad īpaši pieaugusi pasākumu apmeklēšana citos Latvijas reģionos un savā reģionā, bet būtiski kritusies pasākumu apmeklēšana Baltijas valstīs.

Arī personīgajā līdzdalībā jaunieši ir aktīvāki nekā Latvijas iedzīvotāji kopumā. Amatiermākslā jauniešu aktivitāte ir mazliet augstāka, nekā iedzīvotāju kopējie rādītāji – no visiem Latvijas iedzīvotājiem 8% piedalās amatiermākslā, jauniešu vidū tādu ir 13%. Jauniešu vidū ir arī izteikti augsts digitālais kultūras patēriņš.

Kokale norāda, ka tāpat kā iepriekšējā pētījuma datus, arī šos KM liks lietā kultūrpolitikas izstrādē un īstenošanā. Vairāki no virzieniem, kam KM velta un veltīs uzmanību, ir kultūras patēriņa kāpināšana līdz pirmspandēmijas rādītājiem, kultūras produktu un pakalpojumu izstrāde senioru auditorijai un cilvēkiem ar invaliditāti.

Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījumu, kas ataino iedzīvotāju aktivitāti dažādu kultūras pasākumu apmeklēšanā un personīgā līdzdalībā kultūrā, KM uzdevumā veikusi Latvijas Kultūras akadēmija un Pētījumu centrs SKDS, īstenojot 1040 Latvijas iedzīvotāju aptauju, kā arī kultūras organizāciju kvantitatīvo aptauju.

 

Aģentūra LETA, ziņa publicēta 26.01.2023 13:28